Cookie Consent by Free Privacy Policy Generator

Hus og havn

BSF klubbhus

Klubbhuset

Klubbhuset ligger i naturskjønne omgivelser på Malmøya og med store vinduer har man godt utsyn over sjøen og båtene ved anlegget. Lokalet har vært godt benyttet til selskaper og konfirmasjoner og det er god plass til 35-40 personer for middag.I tillegg er det tilrettelagt for firma-seanser med tilgang på videokanon og wifi. Sjekk aktivitetskalenderen om det er ledig før bruk og eventuell forespørsel om leie.

bord dekket i klubbhuset
Oppdekket for fest

Bruk av klubbhuset

Den som låser opp klubbhuset har ansvaret for at det blir ryddet og låst når alle har gått. Eventuell oppvask blir satt i oppvaskmaskin og denne settes i gang. Om vedkommende ikke er tilstede til slutt har fortsatt vedkommende ansvaret for låsing, men kan delegere selve jobben til en annen.

Om det er oppdaget feil eller mangler av forbruksmateriell ta kontakt med driftsjef på telefon eller email.

Inventarliste
Kontaktpersoner:
Klubbhus Booking Gunn Von Trepka, Email gunn.von.trepka@vikenfiber.no

Inventarliste

Hva Antall   Hva Antall
Kniver 48   Brusåpnere 2
Gafler 48   Pastaøse 1
Skjeer 48   Øse 1
Teskjeer 48   Sleiver 2
Glass 48   Røresleiv 1
Vinglass 48   Salt/Pepperbøsse 8
Kaffekopper 48   Kjøkken kniver 3
Middagstallerkener 48   Saks 1
Frokosttallerkener 48   Rasp 1
Boller 52   Grytekluter 4
Pizzafat 3   Kjøkkenhåndklær 3
Blå fat 3   Stor kjele 1
Skjærefjeler 3   Mellomstor kjele 1
Korkplater 9   Stekepanner 2
Potetskrellere 2   Bakeboller 2
Pølseklyper 2   Kjempebolle 1
Stekespader 3   Dørslag 1
Ostehøvel 1   Kjevle 1
Salatbestikk 3   Kaffetraktere 2
Bokseåpner 1   Kaffekanner 2
Vinopptrekker 1    

Betingelser ved utleie av klubbhus

1. Leien skal betales forskuddsvis, i følge forfallsdato, eller etter nærmere avtale med ansvarlig utleier for Bundefjorden Seilforening.
Leien innbetales til: Bundefjorden Seilforening, PB 19, 1109 Oslo, kontonummer: 1600.40.21650
Merk innbetaling med ”Leie klubbhus” og dato for leie.

2. Ved avbestilling av lokalene vil leien normalt ikke bli refundert.

3. Leietaker er pliktig å rydde lokalene etter endt leie. Med rydding menes at bord/stoler settes tilbake på plass, flasker/søppel fjernes, tørke av bord/stoler, vaske opp (oppvaskmaskin) og generelt å forlate lokalet i pen stand. Vasking er inkludert i leien. Ved utilstrekkelig rydding av lokalet påbeløpe et ekstragebyr på kr 1.500,-.

4. Fredag og lørdag kveld skal lokalene være tømt for mennesker klokken 02:00. Lokalene skal være låst innen 03:00.
Ellers henvises det til Politivedtektene for Oslo: ”Etter klokken 23:00 skal det være nattero og stille utendørs”. Vinduer og dører skal da være lukket.

5. Leietaker må selv påse at ytterdører er avlåst under hele arrangementet.

6. Bundefjorden Seilforening har ikke ansvar for gjenstander som blir borte ved at uvedkommende kan ta seg inn i lokalene. Ei heller gjenstander som står på Bundefjorden Seilforenings tomt.

7. Skader forårsaket av leietaker dekkes av leietaker.
bilde av BSF sin havn

Kjølbåtbrygge

Ved Bundefjorden Seilforening har vi et flott bryggeanlegg tilgjengelig for våre aktive medlemmer. Bryggen teller 51 plasser av ulik størrelse/bredde fordelt på tre brygger (som hovedregel ikke over 40 fot, men unntak kan gis). På bildet nederst på denne siden ser dere området fra luften. Bryggen til venstre i bildet (og lengst øst) benevnes som brygge A, bryggen vest for denne (som ligger i samme retning) brygge B og bryggen i front av klubbhuset brygge C. På bryggene er plassene nummerert fra 1 til 51, hvor 1 – 10 er på brygge C, 11 – 27 er på brygge B og 28 – 51 er på brygge A.

Foreningen opererer med to ulike leiekontrakter, hhv. sesongplass og fast plass. Sesongplass gjelder for en sesong (mai til oktober), og man må søke for hver sesong man ønsker å ligge ved våre brygger. Fast plass kan tildeles foreningens aktive medlemmer (og kun til seilbåt), og det gjøres årlig evaluering ifm. aktivitet. Fast plass gir leietaker rett til båtplass, men ikke rett til en spesifikk plass (dette av hensyn til optimalisering av bryggene). Fast plass forutsetter et innskudd som amortiseres over 20 år. Når 20 år er gått, forutsettes det nytt innskudd for fortsatt rett til plass. I tillegg blir man avkrevd en årlig leie. Både innskudd og årlig leie varierer med utgangspunkt i plassens bredde. Foreningen tilbyr også kortere tids leie, både dagsleie, vår-/sommer-/høst-sesong (inntil 2 måneder) og halv sesong (inntil 3 måneder).

søknad om båtplass

Søknad om bryggegplass og korttidsleie av bryggeplass

Faste frister knyttet til bryggeplass
Oppsigelse av fast bryggeplass (gjensidig frist): 15. november
Søknadsfrist for kommende sesong: 31. desember
Tilsagn av bryggeplass, 1. runde: 1. februar (7 dagers svarfrist)
Tilsagn av bryggeplass, 2. runde: 15. februar (7 dagers svarfrist)

Priser for bryggeplass, gjeldende for 2024-sesongen
Døgnleie, båtbredde til og med 3,00 m: 100,- per døgn
Døgnleie, båtbredde fra og med 3,01 m: 200,- per døgn
Delsesong (vår/sommer/høst – 2 måneder): 40 % av sesongleie
Halv sesong (3 måneder): 60 % av sesongleie

2021 bryggepriser, 2024 kommer

Bryggebredde Innskudd, fast plass Årlig leie, fast plass Årlig leie, sesongplass
2,5 m - a10 600 4 200 5 950
3,0 m - b13 2005 000 6 975
3,5 m - c15 8505 900 8 000
4,0 m - d18 5006 650 9 025
4,5 m - e21 1507 550 10 050
5,0 m - f23 7508 400 11 0750
5,5 m - g26 3509 25012 100
6,0 m - h28 95010 05013 125
Bryggebredde defineres som båtbredde rundet opp til nærmeste halvmeter + 50 cm. Eksempel 1: Express, 2,49 m bred = 3,0 m bryggebredde. Eksempel 2: seilbåt, 2,51 m bred = 3,5 m bryggebredde.
Praktisk: Bryggebredde tilsvarer faktisk bredde målt fra midt utrigger til midt utrigger.
oversiktsbilde fugleperspektiv BSF havn