Jolleseiling

Jolleseiling

Optimistgruppen i BundefjordenSeilforening (BSF) består av aktive seilere i alderen 8-15 år. Seiling er en sport som gir barna masse glede og læring. Barna får basiskunnskaper innen seiling, både teoretisk og praktisk, som gjør dem trygge i båt og på sjøen. Sesongen varer fra påske til høstferien,og de siste årene har det vært ca. 30 seilere fordelt på alle kunnskapsnivåer, fra nybegynnere til erfarne regattaseilere.

Jollegruppen i BSF ønsker å skape et aktivt, hyggelig og inkluderende miljø hvor det både er lov å ha det gøy og lov å være god!  Jollegruppen har erfarne og meget dyktige trenere med bakgrunn fra jolleseiling på internasjonalt nivå.

Treningen er delt inn i grupper etter erfaring og ferdigheter. Det overordnet målet for treningen er å gi seilerne i nybegynnergruppen basiskunnskaper innen seiling og skape trygghet i båten som basis for videre vekst. Gi seilerne i gruppen for viderekomne og regattagruppen anledning til å videreutvikle seg som seiler og gi dem trygghet til å delta på regattaer utenfor BSF. Lære seilerne i Norges Cup - gruppen det de trenger for å kunne hevde seg på nasjonalt og internasjonalt nivå.

All aktivitet i BSF har høyt fokus på sikkerhet nedfelt i egen sikkerhetsinstruks og det settes krav til ledere, trenere, foreldre og seilere i optimistgruppen om å følge denne.

I løpet av sesongen deltar optimist seilere fra BSF i flere regattaer både lokalt, nasjonalt og internasjonalt. BSF arrangerer tradisjonelt regattaen Neglspretten på våren i regi av Oslo og Akershus Seilkrets (OAS).  

Det arrangeres kurs for nybegynnere ved oppstart av sesongen på våren og på høsten etter sommerferien. Det trenes vanligvis to ganger i uken frem til høstferien ved BSF sine lokaler på Malmøya og fysisk trening i sal(styrke innebandy eller noe annet gøy) én dag i uken i vinterhalvåret frem til seilsesongen starter opp igjen. Det arrangeres kullseilingskurs i oppvarmet basseng ved kursstart for nybegynnere. Det er mulig å leie jolle av BSF det første året.

For årets nybegynnerkurs, se «Nybegynner» for informasjon om oppstart og påmelding.  

optimistseiling i bundefjorden seilforning


Optimistgruppen i Bundefjorden Seilforening (BSF) består av aktive seilere i alderen 8-15 år. Seiling er en sport som gir barna masse glede og læring. Barna får basiskunnskaper innen seiling, både teoretisk og praktisk, som gjør dem trygge i båt og på sjøen. Sesongen varer fra påske til høstferien, og de siste årene har det vært ca. 30 seilere fordelt på alle kunnskapsnivåer, fra nybegynnere til erfarne regattaseilere.

Jollegruppen i BSF ønsker å skape et aktivt, hyggelig og inkluderende miljø hvor det både er lov å ha det gøy og lov å være god! Jollegruppen harerfarne og meget dyktige trenere med bakgrunn fra jolleseiling på internasjonalt nivå.

Treningen er delt inn i grupper etter erfaring og ferdigheter. Det overordnet målet for treningen er å gi seilerne i nybegynnergruppen basiskunnskaper innen seiling og skape trygghet i båten som basis for videre vekst. I tillegg skal man gi seilerne i gruppen for viderekomne og regattagruppen anledning til å videreutvikle seg som seiler og gi dem trygghet til å delta på regattaerutenfor BSF. Lære seilerne i Norges Cup - gruppen det de trenger for å kunne hevde seg på nasjonalt og internasjonalt nivå.

All aktivitet i BSF har høyt fokus på sikkerhet nedfelt i egen sikkerhetsinstruks og det settes krav til ledere, trenere, foreldre og seilerei optimistgruppen om å følge denne.

I løpet av sesongen deltar optimist seilere fra BSF i flere regattaer både lokalt, nasjonalt og internasjonalt. BSF arrangerer tradisjonelt regattaen Neglspretten på våren i regi av Oslo og Akershus Seilkrets (OAS).  

Det arrangeres kurs for nybegynnere ved oppstart av sesongen på våren og på høsten etter sommerferien. Det trenes vanligvis en gang i uken frem til høstferien ved BSF sine lokaler på Malmøya og fysisk trening i sal(styrke innebandy eller noe annet gøy) én dag i uken i vinterhalvåret frem til seilsesongen starter opp igjen.Det arrangeres kullseilingskurs i oppvarmet basseng ved kursstart for nybegynnere. Det er mulig å leie jolle av BSF det første året.

For årets nybegynnerkurs, se «Nybegynner» for informasjon om oppstart og påmelding.
laser seilere på trening

Laserseiling i Bundefjorden seilforening

Lasergruppen i Bundefjorden seilforening er en av Norges største lasergrupper.
For tiden ca 11 seilere fordelt på Laser 4,7, Laser Radial og Laser Standard.

Laser 4.7 er naturlig overgang fra Optimist. Kan du seile Optimist blir overgangen til Laser en fartsfylt lærerik opplevelse! Vi tar i mot nye laserseilere med åpne armer. Laserseiling er fysisk krevende og en spennende utfordring for de som ønsker å utvikle seg. Med de tre ulike seilstørrelsene har man stadig et nytt nivå å lære seg. Vi har trening på vannet tirsdag, og torsdag i tillegg til enkelte samlinger og reiser til mesterskap.

I vinterhalvåret trener vi fysisk én gang i uken inne på Klemetsrud skole. Lasergruppen kan vise til meget gode resultater, både i Norgescuper, NM og internasjonale regattaer. Den har i tillegg en god sosial profil og flere av seilerne holder sammen også utenfor klubben og aktivitetene der. De fleste laserseilerne seiler også andre typer båter, alt fra kjølbåt til foilende Waszp og får en allsidig seilkunnskap for livet!

Lasergruppen har i siste årene hatt Peer Moberg som hovedtrener. Han er også trener på seillandslaget.  

For mer informasjon ta gjerne kontakt med klassekaptein.
Du finner kontaktinformasjon her!
Eller send en epost til bundefjorden@gmail.com

Nybegynnerkurs i Optimistjolleseiling

Her er litt (mer) informasjon om nybegynnergruppen i Bundefjorden seilforening. Vi begynner med det viktigste for å få meldt seg på. Deretter litt praktisk informasjon, og til slutt litt kort om de andre gruppene.

DET VIKTIGSTE FØRST

Det første man lurer på om en ny aktivitet er gjerne hvor, når og hvor mye, og tilslutt hvordan man melder seg på. Det skal vi forsøke å svare på her:

PÅMELDING

Påmelding  her.

HVOR FINNER DU OSS

Klubben ligger i Sundveien 32 på Malmøya ved Nedre Bekkelaget. Jolleseilingen foregår fra et område som heter “Myren”, helt i enden av Sundveien.

TRENINGSTIDER

Treningen starter opp helgen 22. - 23. april med blant annet utdeling av joller, kullseilingskurs i basseng, riggekurs og første tur på vannet (lørdag kl. 13:00-19:00 og søndag kl. 10:00-16:00). Kurset pågår deretter hver mandag kl. 18:00-20:00 frem til sommerferien for osloskolen starter. Etter ferien er det mulig å fortsette seilingen frem til høstferien sammen med viderekommende-gruppen (VK-gruppen) som trener hver mandag og torsdag. Det er også mulig å begynne å trene sammen med VK-gruppen tidligere dersom man er klar for det. Etter høstferien og utover vinteren trener seilerne i sal (styrke, innebandy eller noe annet gøy) hver mandag frem til seilsesongen starter opp igjen.

VÅRE PRISER

Kurset koster kr 2.850,- og dekker alt dette, samt medlemskap i foreningen ut året. For den som vil leie jolle kommer det et tillegg på kr. 1140,- for leie frem til sommerferien og tilsvarende hvis leien forlenges ut høstsesongen.

Dette inkluderer juniormedlemsskap i foreningen. Se ellers vår prisoversikt for mer informasjon om medlemskap og kontingenter.

PRAKTISK INFORMASJON

DETTE TRENGER DU

For å seile med nybegynnergruppen i Bundefjorden seilforening trenger du følgende:

●     Båt

Denne er det vanligst å leie av foreningen det første året hvis du ikke har en fra før. Optimistjoller finnes også brukt for ikke så veldig mye penger, men hvis du planlegger å kjøpe, kan det være lurt å snakke med noen erfarne jolleforeldre først.

●     Vest

Bør være av typen seilervest eller jollevest. Bør ikke være redningsvest med krage, da kragen kan sette seg fast i skjøte, bom eller andre ting på båten

●     Seilklær

I begynnelsen holder det med vanlig regntøy med vanlige turklær under og evt. ullundertøy hvis det er kaldt. Må være klær hvor det ikke medfører katastrofe om de skulle bli våte. Etterhvert kan det være greit med en tørrdrakt eller evt. en våtdrakt når du begynner i VK-gruppen

●     Skiftetøy

Det er fort gjort å bli våt når man seiler, så det er alltid lurt å ha med et tørt skift

KONTAKTPERSONER

●     Klassekapteiner for optimist nybegynner, viderekommende og regatta:

Ole Kristoffer Røed: okroeed@gmail.com

 ●     Hovedtrener:

Einar Aarnæs, einar.aarnaes@gmail.com

LITT OM DE ANDRE OPTIMISTJOLLEGRUPPENE:

VIDEREKOMMENDE (VK)

Når man behersker det mest grunnleggende, kan man gå videre tilVK-gruppen for å lære litt mer om f.eks.:

●     Seiling i litt mer vind

●     Få mer fart i lite vind

●     Regattaregler

Det er gjerne her man begynner å delta så smått i de første regattaene utenfor foreningen.

REGATTAGRUPPEN

Regattagruppen er for de som satser på de lokale regattene hos seilforeningene i nærheten, men det er også lov å være med på en og annenNorgescup

NORGESCUPGRUPPEN

Gruppen for de seilerne som deltar på alle Norgescupene med mål om å kvalifisere seg til internasjonale regatter (Nordisk, EM eller VM).

INSTRUKS FOR BRUK AV RIB I BUNDEFJORDEN SEILFORENING

For booking av følgebåt, sendes forespørsel til steinfa@gmail.com.

Før bruk skal båten være tildelt og vises i oversikten FØLGEBÅT BOOKING. Enten i arkfanene «Bookinger Kalender» eller «Ansvarsdeling følgebåter».
Følgebåtinnstruks

Arne Rufoss minnefond

Arne Rufoss var en pådriver for juniormiljøet i BSF. Ved hans bortgang donerte han ynglingen «Siela» til BSF. Minnefondet ble etablert på inntektene fra salget av «Siela». Fondet skal støtte unge seilere under 25 år som satser seriøst på seiling.
For å søke om støtte til internasjonale mesterskap, fyller du ut følgende søknadsskjema.

Her finner du statuttene for Arne Rufoss Minnefond inkludert informasjon om Finansiering av toppseilere.