20 ivrige båter hadde meldt seg til føste seilas. Det er plass til flere og vi håper selvsagt at rammen i Oslo gjør at vi kan utvide mer.Starten gikk i variende vindstyrke som vred mye i mellom sydøst og syd. Alle kom fint avgårde på langebane 1.

Dagens regattakomite var en tur på vannetfor å se om vi kunne få alle rundt hele banen og det så lovende ut.

Merke 6 var nok godt forskøvet godt vestover, men alle deltagerne taklet det.

Første båt i mål var Shen Long. Resultater finner du her.