Det er viktig for Bundefjorden Seilforening at alle medlemmer skal ha et trygt og godt sted å utøve sin idrett. Dette betyr at vi alle bidrar til en god tone og et inkluderende miljø. Dersom du mot formodning skulle oppleve mobbing, rasisme eller seksuell trakassering følger vi NIS' retningslinjer for å håndtere dette, se lenker under. Kontaktpersoner i foreningen er Andreas Wettre og Anne Berggraf.

Les mer her på NIFs sider:

Mobbing

Seksuell trakassering og overgrep

Rasisme og diskriminering