Vi har fått nye styremedlemmer, Edvard Aspelund som er kjølbåtansvarlig, og Eirik Hafver Rønjum som jolleansvarlig. Kristian Østli er tilbake som vararepresentant i styret. Takk til Amada Di Biagio og Andreas Wettre for deres innsats i styret.

Litt om Edvard:

Edvard vokste opp med turseiling hele sommersesongen med familiens Forgus 31 og deretter en Norlin 37. For ca. 10 år siden begynte han å delta i regattaer med Norlin-en, og det viste seg å være ganske gøy. Han var opprett med at det alltid var regatta så lenge det var to båter på fjorden, men det å seile Færdern, Hollænderen og Skagen vekket lysten om å seile mer regattaer. Særlig virket det gøy å seile litt entype, så da kjøpte han seg en First 31.7 høsten 2015. Den båten er en perfekt og populær båt til tur og regatta (kan varmt anbefales), og den seiler han nå stort sett shorthand sammen med storebror Vegard i de fleste regattaene i Oslofjorden.

Etter noen år som medlem av regattakomiteen for kjølbåter, var det helt naturlig å ta sin del av ansvaret for å drive klubben ved å bli med i styret når valgkomiteen spurte. I styret vil han ha ansvaret for det som gjelder kjølbåt-seiling, han ser veldig frem til en ny sesong og nå med egen trener for kjølbåtene på onsdagsregattaene.

Om Eirik

Eirik Hafver Rønjum gikk inn i styret i Budenfjorden seilforening vinteren 2023. Han har et særlig ansvar for jollesatsningen til foreningen.

Eirik er selv gammel jolleseiler. I ungdommen seilte han aktivt for Horten seilforening, og deltok blant annet i Nordisk mesterskap – for anledningen arrangert i nettopp Horten, et par hundre meter nedenfor barndomshjemmet. Som voksen har han prøvde seg i Snipe og seiler fortsatt gjerne kjølbåt.

Eirik er veldig opptatt av å holde rekrutteringen til seilsporten vedlike. Han husker selv hvordan dette preget ham positivt i oppveksten, og vil veldig gjerne at flere skal få muligheten til å ta del i seilsporten. Naturopplevelsene, strategisk tenkning og - når det blåser - fysisk styrke, er en unik kombinasjon for idretten vår. I tillegg kommer den spesielle følelsen av å være kaptein på sin egen båt. I begynnelsen er det litt skummelt, etterhvert gir det fantastisk frihetsfølelse – og en selvstendighet som er nyttig senere i livet.

Etter selv å ha fått barn, har Eirik selvfølgelig rekruttert sine egne til seilsporten. Dermed kan han gjenoppleve sin egen oppvekst på regattabanen, men nå litt på avstand.