Hei alle medlemmer i Bundefjorden Seilforening

Vi inviterer til årsmøte onsdag 3. mars klokken 19.00

På grunn av korona epidemien blir det gjennomført virtuelt  på TEAMS. Vi håper mange har anledning og lyst til å være med på årsmøtet, og engasjere seg og se hva som rører seg i klubben.

NB! Husk påkrevd påmelding til møtet gjennom Idrettsforbundets påmeldingsløsning Isonen  TRYKK HER FOR PÅMELDING!

Innsending av saker for behandling på årsmøte sendes til styret senest 17. februar til bundefjorden@gmail.com.

Saksdokumenter og detaljert informasjon om påmelding til møte vil bli tilgjengeliggjort senest 24. februar. Du finner saksdokumenter her.

Agenda årsmøte 2021

1.       Godkjenne de stemmeberettigede.

2.       Godkjenne innkallingen, saksliste og forretningsorden.

3.       Velge dirigent(er), referent (er) samt 2 medlemmer til å underskrive protokollen.

4.       Behandle idrettslagets årsmelding

5.       Behandle idrettslagets regnskap i revidert stand

6.       Behandle innkommende saker

7.       Fastsette medlemskontingent

8.       Vedta idrettslagets budsjett

9.       Behandle idrettslagets organisasjonsplan

10.   Valg av Styret og tillitspersoner

Vi ønsker alle vel møtt!

Tradisjonelt har vi premieutdeling for sommerens onsdagsregattaer i forkant av årsmøte – dette utsettes. Vi håper vi kan få til en premieutdeling med alle tilstede når vi starter opp til våren – mer informasjon kommer etter påske.

Ta kontakt med Eivind Bakke, T. 99699300 om det skulle være problemer med påmelding til møtet.

Mvh Styret